افکت صوتی جنگی و نظامی

افکت صوتی جنگی و نظامی

مجموعه ای کامل شامل تمامی اکشن و افکت های صوتی مرتبط با صدای جنگ در نوع مدرن و قدیمی می باشد که می توانید با کیفیت بالا در این مجموعه دانلود کنید.

این مجموعه شامل افکت های صوتی از تجهیزات و وسایل حمل و نقل نظامی نظیر صدای تانک ، صدای هواپیما، صدای کشتی ، صدای کامیون های ارتشی، جیپ جنگی و دیگر تجهیزات زرهی می باشد.

افکت های جانبی صدای جنگی

همچنین افکت های جانبی مربوط به جنگ شامل صدای گلوله، صدای بمب، صدای انفجار، صدای تخریب، صدای اسلحه‌ها و غیره را نیز می توانید برای صدا گذاری در اختیار داشته باشید.

افکت صوتی جنگهای قدیمی

همچنین بخش‌هایی از این مجموعه شامل صداهای مربوط به جنگ های قدیمی شامل صدای شمشیر، صدای انواع سلاح های سرد مانند نیزه‌ها، گرزها را شامل می شود.

صداهای محیطی قدیمی نظیر صدای دروازه‌ها ، صدای اسب‌ها، صدای گاری و تجهیزات جنگی بزرگ و کوچک را شامل می شود.