لوپ آماده عربی Ethnic Melodies

لوپ آماده عربی Ethnic Melodies مجموعه ای ویژه در قالب 62 Melody & Bass Loops می باشد که می توانید در این مجموعه دانلود و برای موسیقی سازی خود استفاده کنید.