دانلود صدای اسلحه ها

دانلود صدای اسلحه ها

نیاز شما از بابت آرشیو صوتی مرتبط با صداهای مود نیاز برای شبیه سازی آن را در اختیار شما قرار می دهد.

دانلود صدای اسلحه ها

این مجموعه یکی از کاملترین پکیج های افکت صوتی و جلوه های صوتی مرتبط با صدای اسلحه ها در مدل های مختلف سبک و سنگین می باشد.

سعی کردیم تا با توجه به تنوع بالا، صداها و اسلحه ها را بصورت دسته بندی شده بر اساس نوع کاربردی آن مجزا کنیم تا متناسب با نیاز خود سریع به نتیجه دلخواه برسید.

 

دانلود صدای اسلحه ها

  • دسترسی شما به لیست کاملی از اسلحه های سبک نظیر کلاشینکف، شاتگان، Mp4، انواع مسلسل‌های دستی، نارنجک انداز، صدای کلت، صدای گلوله، صدای شلیک و غیره را شامل می‌شود.

   • اسلحه سنگین زرهی

   تمامی صدای سلاح های مرتبط با رگبار، مسلسل های بزرگ ، انواع شش لول ها Gattling ، اسلحه های رگباری نصب شده روی تانک ها و ماشین‌های زرهی را شامل می شود.

   • جلوه های صوتی شلیک

   هزاران صدای شلیک در حالت های مختلف از صدای اسلحه ها بصورت رگباری، تک تیر اندازی، تنوع بالای صدای گلوله های عبوری، صدای اصابت گلوله، صدای انفجار گلوله‌ها و غیره را شامل می‌شود.

   • جلوه های صوتی اسلحه های فانتزی و کودکان

   شامل هزاران صدای فانتزی و کارتونی از شلیک با انواع اسلحه در حالت های مختلف ، لیزری و پلاسمایی و صدایی را شامل می شود.

   • صداهای مربوط به سلاح های مدرن

   از جمله این صداها می توان به اکشن های صوتی شلیک با اسلحه های مدرن تششعی، پلاسمایی، لیزری، انواع یازوکاها، آر پی جی ها به همراه اکشن های برخورد و اصابت آنها در اندازه های بزرگ و کوچک می باشد.

اطلاعات کاربردی

ساخت فیلم

ساخت انیمیشن

+ 0
تعداد افکت صوتی

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.