با توجه به زمزمه راه اندازی آزمایشی اینترنت ملی و احتمال وقوع هر نوع احتمال و نا معلوم بودن فعالیت سایت های داخلی و شبکه های اجتماعی و محدودیت های احتمالی و نامعلوم بودن کیفیت ارایه سرویس و دسترسی های اینترنت برای افراد عادی تمام کسب و کارهای اینترنت در هاله ای از ابهام است.

تا مشخص شدن نتیجه به محض راه اندازی اینترنت ملی آخرین اطلاعیه فعالیت سایت در این صفحه به اطلاع شما می رسد.