با تهیه هر یک از عضویت ها مطابق اطلاعات مندرج در هر عضویت می توانید با یکبار پرداخت هزینه از مطالب سایت به دلخواه دانلود و استفاده کنید.

در این عضویت شما بر اساس نوع کاربری خود می توانید متناسب با هزینه و بودجه خود یکی از عضویت های ویژه را تهیه و ادامه مطلب افکت های صوتی را بدون خرید به سادگی دانلود و استفاده کنید.

قبل از خرید عضویت ابتدا در سایت عضو شوید. سپس اقدام به تهیه عضویت کنید. بعد از خرید می توانید وارد صفحه اصلی یا دسته بندی ها شده و مطالب دلخواه خود را به رایگان تا اتمام اعتبار و مدت زمان آن دانلود کنید.